Borge

Die volgende besighede en instansies het bygedra met finansiële borgskappe

Die volgende besighede het bygedra tot borgskappe om sukses te maak van Kalfiefees   

Baie dankie ook aan die besighede wat dit moontlik gemaak het om Kalfiefeesgangers te bederf met allerlei geskenke en bydraes.

Vikings Kitchen